Translations:

De Stichting

Over de stichting

De Stichting Kans voor Kaj heeft zich ten doel gesteld om financiële middelen te genereren om de kosten te betalen die voortkomen uit de behandeling van Kaj Dee. Daarbij valt o.a. te denken aan reiskosten en verblijfskosten van Kaj en zijn ouders. Het geld willen we bijeenbrengen door het organiseren van diverse activiteiten, werven van sponsors en donateurs.

De moeder van Kaj heeft onlangs het afschuwelijke bericht gekregen ook getroffen te zijn door kanker, namelijk borstkanker. Hierdoor heeft het bestuur besloten de doelstelling van de stichting aan te passen. Deze aanpassing heeft begin juni 2012 plaats gevonden. Er is in de statuten opgenomen dat tevens de kosten die voortkomen uit de behandeling van de moeder van Kaj vanuit de fondsen van de stichting betaald mogen worden.

Mocht de reis onverhoopt niet door gaan of blijven er fondsen over dan komt dat geld ten goede aan een aan kinderkanker gerelateerd doel of stichting*.

Het bestuur wordt gevormd door:
- Martina Göbel-Dee, voorzitter
- Jeroen Degenaar, secretaris
- Amer Gobardhan, penningmeester

Contact

Stichting Kans voor Kaj

Dokwerkerlaan 49
3262 GB Oud-Beijerland

E: info@kansvoorkaj.nl
T: +31 (0) 620389868
KvK 54475031
Bankrekening: Rabobank 1704.94.659

Overige bankgegevens:
IBAN-nummer:
NL09RABO0170494659
BIC/SWIFT-nummer:
RABONL2U

Schenkbelasting 2011 en 2012, de vrijstellingen voor belastingvrij schenken:
Ontvanger Vrijgestelde bedragen schenkbelasting 2011 en 2012
Overige ontvangers van een schenking 2.012 euro jaarlijks
http://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2012-2011.html

De notariële akte van oprichting van de Stichting Kans voor Kaj kan op verzoek toegestuurd / ingezien worden. De notariële akte is op 19 januari 2012 opgesteld door notariskantoor Barendse Haase te Dordrecht.

*Ouders in een soort gelijke situatie als de ouders van Kaj en financiële middelen hiervoor nodig hebben.

*Villa Joep wil neuroblastoom kinderkanker de wereld uit helpen door de overlevingskansen voor ieder kind met deze aandoening stelselmatig te verhogen. Dit willen wij realiseren aan de hand van het (co-)financieren van gericht onderzoek op dit gebied. We willen een zo groot mogelijke impact maken met de ons toevertrouwde financiële middelen.

*KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland: Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam, UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek, Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden, UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen, ErasmusMC - Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, VU medisch centrum in Amsterdam, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht.
Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer genezing en kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa uw steun vraagt. Want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.