Lang genoeg gewacht!

Als de longfoto van Kaj aanstaande woensdag naar verwachting er goed uitziet zal hij donderdag 5 april starten met een hoge dosis chemokuur, gevolgd door een stamceltransplantatie. Vanaf de dag van de stamceltransplantatie gaat er een termijn lopen van 100 dagen waarbinnen Kaj een aanvang moet hebben gemaakt met de immunotherapie. Wanneer deze termijn wordt overschreden, zal Kaj niet worden toegelaten tot de behandeling in het CHOP (Childrens Hospital in Philadelphia) wat grote gevolgen heeft op zijn overlevingskans.

Wij moeten nog tal van formaliteiten regelen voordat we kunnen afreizen naar Philadelphia. Zoals onder andere het aanvragen van een visum, wat ongeveer 6 weken tijd in beslag neemt. Hier is de toestemming van onze zorgverzekeraar Menzis voor noodzakelijk, daar het een langer termijn visum betreft. Het uitwisselen van informatie tussen de Nederlandse en Amerikaanse artsen, al het medische beeldmateriaal en de rapportages moeten naar het Engels worden vertaald en dienen te worden beoordeeld door de artsen in het CHOP. Die vervolgens Kaj nog officieel dienen toe te laten aan de immunotherapie. We moeten huisvesting zoeken, daar de behandeling minimaal 6 maanden duurt. En zo is de lijst met dingen die we allemaal nog moeten regelen héél erg lang. Zaken die geregeld moeten worden vanaf het moment dat Menzis ons groen licht geeft!

Kaj heeft een zeer urgent en groot belang bij een onmiddellijke positieve beslissing op het verzoek van zijn oncoloog en ons als ouders om toestemming te krijgen voor een vergoeding van zijn behandeling in Philadelphia door Menzis.

Vrijdag 23 maart kregen we telefonisch te horen van Menzis dat zij van mening zijn dat de immunotherapie experimenteel is, en zij daarom niet zorg willen dragen voor de kosten van deze therapie. We hebben vervolgens 26 maart een bezwaarschrift ingediend bij onze zorgverzekeraar Menzis, met daarin de verwachting dat Menzis de uitspraak zal herzien en onze zoon Kaj een gelijke behandeling en gelijke kansen bied als de andere kinderen, Loïs en Bibi. Tot op heden hebben we nog steeds geen schriftelijk tegenreactie van Menzis mogen ontvangen!?

Loïs en Bibi hebben beide groen licht gekregen van Menzis om de kosten vergoed te krijgen voor immunotherapie in het CHOP. De feiten en omstandigheden voor Kaj zijn niet anders dan voor Loïs en Bibi, de weigering om de behandeling van Kaj in Philadelphia te vergoeden geeft blijk van willekeur en de manier waarop Menzis het verzoek behandelt is nonchalant en onfatsoenlijk. Ons geduld is lang genoeg op de proef gesteld, en het is toch niet normaal dat we na al die maanden nog steeds niet weten waar we aan toe zijn betreft de verzekerings kwestie? We hebben recht op een positief antwoord van Menzis en wel onmiddellijk! Menzis speelt  met het leven van ons kind!